U nënshkrua Memorandumi për bashkëpunim midis KO të Kosovës dhe KO të Sllovenisë.

19.04.2017 16:07:43

Nga ky bashkëpunim 4 vjeqarë me mundësi të zgjatjes do të perfitojnë sportistet, trajneret dhe administratoret e sportit. Bashkëpunimi i pare do të filloj me ekipin kombetarë të skijimit të cilet janë potencial për pjesëmarrje në LO Dimërore Pyeongchang 2018.

I ftuar nga Presidenti i Komitetit Olimpik të Sllovenise, z Bogdan GABROVEC, Presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës mori pjesë në Mbrëmjen e bëmirësise (Charity event) dhe me këtë rast u nënshkrua Memorandumin e bashkëpunimit midis Komitetit Olimpik të Sllovenise dhe Komitetit Olimpik të Kosovës.
Në mbremjen e bëmirësise e cila kishte për qellim mbledhjen e fondeve për të mbeshtetur sportistet e rinj të talentuar dhe nxenes të mirë por të varfer, merrnin pjesë perfaqesuesit e bizneseve, sportiste, trajnere por, prezent ishin edhe figurat qendrore të drejtueve politik si: z. Borut Pahor, President i Republikes se Sllovenise, z. Miro Cerar, Kryeminister i Republikes së Sllovenise, zonja Maja Makovec Brencic, Ministre për Sport, Janez Kocijanciq, President i Komitetit Olimpik të Evropes (UD), etj.
Presidenti Besim Hasani takoj edhe Albin Tahirin, anetarin e Ekipit Kombëtar, i cili tashme ka fituar normen Olimpike dhe do të marre pjesë në 5 disciplina të skijimit Alpik.

Memorandum bashkëpunimi KO Sllovenis dhe KO Kosovës