Sponzori

Orari i Lojërave

Hapja
21.06.2023 20:00

Lojërat Evropiane

Hapja
23.07.2023 20:00

Festivalet Verore Olimpike Evropiane për të Rinjë

Hapja
05.08.2023 20:00

Lojërat Botërore të ANOC-ut

Hapja
09.09.2023 20:00

Lojërat Mesdhetare në Rërë

Hapja
19.01.2024 12:00

Lojërat Verore për të Rinjë

Hapja
26.07.2024 20:00

Lojërat Verore Olimike

Hapja
06.02.2026 20:00

Lojërat Dimërore Olimpike

Hapja
13.06.2026 20:00

Lojërat Mesdhetare

Hapja
22.10.2026 20:00

Lojërat Verore për të Rinjë

Follow us

Video

Federatat